TV& VIDEO

thoát nghèo

Đồng Nai: Thoát nghèo nhờ nuôi dê kí gửi

Đồng Nai: Thoát nghèo nhờ nuôi dê kí gửi

VTV.vn - Mô hình chăn nuôi theo hình thức "ký gửi" và bao tiêu sản phẩm chăn nuôi đang hiệu quả nhất ở Đồng Nai từ trước đến nay.