TV& VIDEO

thời gian giao dịch

Giảm thời gian giao dịch chứng khoán còn T+2

Giảm thời gian giao dịch chứng khoán còn T+2

VTV.vn - Để phù hợp với thông lệ quốc tế, UBCK Nhà nước đang phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm rút ngắn thời gian thanh toán từ T+3 về T+2.