TV& VIDEO

thời gian làm việc

Đức: Người lao động đạt được quyền làm việc 28 giờ/tuần

Đức: Người lao động đạt được quyền làm việc 28 giờ/tuần

VTV.vn - Người lao động tại Đức giờ đây có thể lựa chọn làm việc chỉ 28 giờ/tuần và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cha mẹ, con cái hoặc người thân ốm đau.