TV& VIDEO

thời gian làm việc

Thái Lan yêu cầu lao động nhập cư xác minh quốc  tịch

Thái Lan yêu cầu lao động nhập cư xác minh quốc tịch

VTV.vn - Các lao động nhập cư hiện đang làm việc tại Thái Lan được yêu cầu cần phải hoàn thành quá trình xác minh quốc tịch, để gia hạn thời gian làm việc tại nước này.