TV& VIDEO

thời gian thông quan hàng hóa

Doanh nghiệp còn gặp nhiều vướng mắc với thủ tục thuế và hải quan

Doanh nghiệp còn gặp nhiều vướng mắc với thủ tục thuế và hải quan

VTV.vn - Chính sách và thủ tục hành chính về thuế và hải quan đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp vẫn gặp không ít vướng mắc, khó khăn.