TV& VIDEO

thời lượng pin

Cấu trúc gân lá có thể giúp tăng thời lượng pin

Cấu trúc gân lá có thể giúp tăng thời lượng pin

VTV.vn - Nhiều khám phá hứa hẹn kéo dài thời lượng pin nhưng một trong những điều mới và độc đáo nhất lại lấy cảm hứng từ cấu trúc phổ biến trong tự nhiên - cấu trúc gân lá.