TV& VIDEO

thời tiết cực đoan

Ứng phó biến đổi khí hậu - Nhiệm vụ không thể trì hoãn

Ứng phó biến đổi khí hậu - Nhiệm vụ không thể trì hoãn

VTV.vn - Các con số biết nói và những hình ảnh tàn khốc về hậu quả của thiên tai cho thấy không thể trí hoãn mà cần phải hành động ngay lập tức.