TV& VIDEO

thời tiết thuận lợi

Chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, giảm thiệt hại cho sản xuất

Chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, giảm thiệt hại cho sản xuất

VTV.vn - Sự điều chỉnh lịch vụ Đông Xuân cho thấy ngay hiệu quả, khi nông dân toàn tỉnh Bình Định tránh được thiệt hại của các đợt mưa lũ xảy ra cả tháng qua.