thời tiết thuận lợi

Lý Sơn vào vụ thu hoạch tỏi

Lý Sơn vào vụ thu hoạch tỏi

VTV.vn - Lý Sơn đang vào vụ thu hoạch tỏ lớn nhất trong năm, Năm nay, sau tết thời tiết thuận lợi nên bà con trên đảo trúng vụ tỏi đạt hơn năm ngoái.