thông quan tự động

Triển khai hàng loạt mô hình hành chính điện tử

Triển khai hàng loạt mô hình hành chính điện tử

VTV.vn - Hàng loạt mô hình hành chính điện tử, tự động đã được lực lượng hải quan, biên phòng triển khai.