TV& VIDEO

thông tin cá nhân

Cổng soát vé tự động ở ga Sài Gòn dễ dàng bị "qua mặt"

Cổng soát vé tự động ở ga Sài Gòn dễ dàng bị "qua mặt"

VTV.vn - Cổng soát vé tự động này chỉ phân biệt được vé thật vé giả mà không thể phân biệt được vé có trùng khớp với thông tin của người đi tàu hay không.