TV& VIDEO

thông tin cá nhân

Thành phố Bắc Kinh ban hành hướng dẫn về dịch vụ xe đạp chia sẻ

Thành phố Bắc Kinh ban hành hướng dẫn về dịch vụ xe đạp chia sẻ

VTV.vn - Ngày 15/9, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã ban hành hướng dẫn về dịch vụ xe đạp chia sẻ.