TV& VIDEO

thông tin điện tử

Công khai thông tin liên quan tới từng đợt xét tuyển ĐH, CĐ

Công khai thông tin liên quan tới từng đợt xét tuyển ĐH, CĐ

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường ĐH, CĐ công khai thông tin liên quan tới từng đợt xét tuyển.