TV& VIDEO

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng 2018 có nhiều điểm mới

Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng 2018 có nhiều điểm mới

VTV.vn - Điểm mới đáng chú ý của kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng 2018 là kỳ thi đầu tiên có sự tham gia của thí sinh quốc tế.