TV& VIDEO

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

CK Trường Teen 2017: Chiến thắng gọi tên THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

CK Trường Teen 2017: Chiến thắng gọi tên THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

VTV.vn - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã bảo toàn chuỗi trận toàn thắng của mình bằng một chiến thắng rất thuyết phục tại chung kết Trường Teen 2017.