TV& VIDEO

THPT Quốc gia 2016

Mặt bằng điểm thi THPT Quốc gia 2016 có độ phân hóa cao

Mặt bằng điểm thi THPT Quốc gia 2016 có độ phân hóa cao

VTV.vn - Nhiều trường đều có chung một nhận định trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, mặt bằng điểm có vẻ thấp hơn so với mọi năm.