TV& VIDEO

Thủ đô Bangkok

Nghề đưa thư đường thủy tại Thái Lan

Nghề đưa thư đường thủy tại Thái Lan

VTV.vn - Do địa hình nhiều kênh rạch đan xen cùng các cộng đồng dân cư sống trên vùng sông nước, những người đưa thư ở quận Bang Khun Thian chỉ có thể di chuyển bằng đường thủy.