TV& VIDEO

Thủ đô Moskva

Nga: Thủ đô Moscow hứng chịu đợt tuyết rơi dày nhất một thế kỷ qua

Nga: Thủ đô Moscow hứng chịu đợt tuyết rơi dày nhất một thế kỷ qua

VTV.vn - Đợt tuyết rơi dày nhất trong 100 năm qua đang gây trở ngại cho nhiều hoạt động của người dân tại thủ đô Moscow (Nga).