TV& VIDEO

thử hạt nhân lần thứ 5

Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đề nghị HĐBA LHQ họp khẩn vụ Triều Tiên thử hạt nhân

Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đề nghị HĐBA LHQ họp khẩn vụ Triều Tiên thử hạt nhân

VTV.vn - Ngày 9/9, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đã đề nghị HĐBA LHQ triệu tập cuộc họp khẩn thảo luận về vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của CHDCND Triều Tiên.