TV& VIDEO

thu hộ chiếu

Nhật Bản xác nhận việc thu hộ chiếu của phóng viên muốn đến Syria

Nhật Bản xác nhận việc thu hộ chiếu của phóng viên muốn đến Syria

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Suga đã xác nhận việc Chính phủ nước này hôm 7/2 thu giữ hộ chiếu của một phóng viên có ý định đến Syria.