thu hồi đất

Bất cập tại dự án cụm công nghiệp Bắc Hà Tĩnh

Bất cập tại dự án cụm công nghiệp Bắc Hà Tĩnh

VTV.vn - Trong lúc chờ cấp giấy phép đầu tư xây dựng, một số doanh nghiệp tại dự án cụm công nghiệp Bắc Hà Tĩnh đã tự ý san lấp mặt bằng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive