TV& VIDEO

thu hồi đất

Nhường đất làm sân bay Long Thành, mỗi người dân nhận bồi thường lên đến 1 tỷ đồng

Nhường đất làm sân bay Long Thành, mỗi người dân nhận bồi thường lên đến 1 tỷ đồng

VTV.vn - Mỗi người dân thuộc diện di dời khỏi khu vực xây dựng sân bay Long Thành sẽ được nhận số tiền đền bù lên đến 1 tỷ đồng.