TV& VIDEO

thu hồi đất

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua 16 Nghị quyết

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua 16 Nghị quyết

VTV.vn - Hôm nay (8/12), Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII tiếp tục ngày làm việc thứ hai với việc thông qua 16 Nghị quyết.