TV& VIDEO

thu hồi nhà

Hoàn thành cưỡng chế thu hồi nhà đất số 62 Nguyễn Huệ, TP Huế

Hoàn thành cưỡng chế thu hồi nhà đất số 62 Nguyễn Huệ, TP Huế

VTV.vn - Việc tổ chức cưỡng chế thu hồi khu nhà đất số 28 (số 62 mới) Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, TP Huế, tỉnh TT-Huế đã được hoàn tất trong ngày 12/9.