thu hồi nợ đọng

Ngành thuế thu hồi hơn 56.000 tỷ đồng

Ngành thuế thu hồi hơn 56.000 tỷ đồng

VTV.vn - 11 tháng qua, ngành thuế đã thu hồi cho ngân sách Nhà nước hơn 56.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng để phấn đấu hoàn thành thu ngân sách theo dự toán pháp lệnh.