TV& VIDEO

thu hồi nợ

Khó có khả năng thu hồi nợ từ hậu kiểm

Khó có khả năng thu hồi nợ từ hậu kiểm

VTV.vn - Từ 1/7/2013 đến nay, số tiền nợ thuế nhập khẩu sau thông quan lên tới gần 1.200 tỷ đồng, trong đó có tới 300 tỷ đồng khó có khả năng thu hồi.