thu hồi nợ

Ngư dân khai thác không hiệu quả, tàu nằm bờ ôm nợ

Ngư dân khai thác không hiệu quả, tàu nằm bờ ôm nợ

VTV.vn - Ngư dân khai thác không hiệu quả, nợ nần chồng chất làm cho các ngân hàng và ngành chủ quản đứng ngồi không yên.