thu hồi vốn

Thu hồi vốn đầu tư công trình nước sạch - Thách thức lớn với các địa phương

Thu hồi vốn đầu tư công trình nước sạch - Thách thức lớn với các địa phương

VTV.vn - Các công trình cấp nước tập trung ở vùng nông thôn khi giao cho các đơn vị quản lý, khai thác thì các đơn vị này phải thanh toán giá trị còn lại thực tế của công trình.