TV& VIDEO

thu hút DN

Bạc Liêu: Miễn phí đầu tư hạ tầng để thu hút đầu tư

Bạc Liêu: Miễn phí đầu tư hạ tầng để thu hút đầu tư

VTV.vn - Kết nối giao thông đường bộ lẫn đường thủy đều không mấy thuận lợi nên việc cải cách thủ tục, miễn chi phí đầu tư hạ tầng của Bạc Liêu là điều kiện ưu đãi để thu hút DN.