thu hút nhân tài

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất thu hút nhân tài

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất thu hút nhân tài

VTV.vn - Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đưa ra nhiều chính sách nhằm thu hút nhân tài.