TV& VIDEO

thu hút nhân tài

Châu Âu đi đầu trong việc thu hút nhân tài

Châu Âu đi đầu trong việc thu hút nhân tài

VTV.vn - Các nền kinh tế châu Âu đi đầu thế giới trong việc thu hút, phát triển và giữ chân nguồn lực nhân tài hàng đầu thế giới.