TV& VIDEO

thu hút nhân tài

TP.HCM: Đề xuất trả lương gắn với hiệu quả công việc

TP.HCM: Đề xuất trả lương gắn với hiệu quả công việc

VTV.vn - TP.HCM muốn tính toán lại việc trả lương cán bộ, công chức, viên chức gắn với hiệu quả công việc.