thu mua hải sản

Tàu dịch vụ nằm bờ, ngư dân nợ chồng chất

Tàu dịch vụ nằm bờ, ngư dân nợ chồng chất

VTV.vn - Chủ của những tàu dịch vụ hậu cần được đóng từ nguồn vốn của Nghị định 67 đang phải gánh những khoản nợ chất chồng. Nhiều tàu đã phải nằm bờ ngay từ khi đưa vào sử dụng.