TV& VIDEO

thu mua hải sản

62 doanh nghiệp cam kết chống khai thác hải sản bất hợp pháp

62 doanh nghiệp cam kết chống khai thác hải sản bất hợp pháp

VTV.vn - Đến nay, đã có 62 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang EU ký cam kết tham gia chương trình Chống khai thác thủy, hải sản bất hợp pháp (IUU).