TV& VIDEO

thu nhập bình quân

TP.HCM sẽ đề xuất nhiều cơ chế đặc thù

TP.HCM sẽ đề xuất nhiều cơ chế đặc thù

VTV.vn - TP.HCM sẽ đề xuất với Trung ương các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.