TV& VIDEO

thu nhập bình quân

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải quyết tâm cao trong nội bộ và có việc làm cụ thể để giải được được bài toán cân đối nguồn lực.