Thu nhập trung bình

Việt Nam làm gì để thoát bẫy thu nhập trung bình?

Việt Nam làm gì để thoát bẫy thu nhập trung bình?

VTV.vn - Để ứng phó với rủi ro bẫy thu nhập trung bình, ông Jay Rosengard cho rằng Việt Nam cần đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng...

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive