TV& VIDEO

thu phí BOT đường bộ

Giảm phí BOT từ 10 - 20%: Doanh nghiệp và người dân đã thực sự hài lòng?

Giảm phí BOT từ 10 - 20%: Doanh nghiệp và người dân đã thực sự hài lòng?

VTV.vn - Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về giảm mức phí BOT nhằm giảm gánh nặng vận tải cho doanh nghiệp và người dân.