TV& VIDEO

thu phí để hoàn vốn

Bình Dương bỏ trạm thu phí để thu hút đầu tư

Bình Dương bỏ trạm thu phí để thu hút đầu tư

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Dương đã quyết định mua lại trạm thu phí giao thông An Phú (thị xã Thuận An) từ chủ đầu tư BOT để xóa bỏ trạm này, thu hút đầu tư trên địa bàn.