TV& VIDEO

thu phí đường bộ

Giám sát doanh thu của 4 trạm thu phí BOT

Giám sát doanh thu của 4 trạm thu phí BOT

VTV.vn - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã quyết định giám sát doanh thu 10 ngày đối với 4 trạm thu phí BOT trên QL6, QL1 và QL1K.