TV& VIDEO

thu phí sử dụng

Tạo điều kiện giảm chi phí tối đa cho doanh nghiệp

Tạo điều kiện giảm chi phí tối đa cho doanh nghiệp

VTV.vn - Hải Phòng phải tiếp tục rà soát, tính toán lại theo hướng tạo điều kiện, giảm phí cho doanh nghiệp.