TV& VIDEO

Thủ Thiêm

Sẽ khởi công cầu Thủ Thiêm 2 vào ngày 3/2

Sẽ khởi công cầu Thủ Thiêm 2 vào ngày 3/2

UBND TP.HCM đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT hỗ trợ, tạo điều kiện để các cơ quan chức năng có thể khởi công cầu Thủ Thiêm 2 trong quý I/2015 và dự kiến hoàn thành trong năm 2017.