TV& VIDEO

thu thuế

Khó thu thuế kinh doanh qua Facebook!

Khó thu thuế kinh doanh qua Facebook!

VTV.vn - Bán hàng qua mạng xã hội Facebook, hay kinh doanh các dịch vụ khác trên nền tảng công nghệ không bắt buộc phải đăng ký kinh doanh, nên không dễ dàng để truy thu thuế.