TV& VIDEO

thu thuế

Chấn chỉnh nạn trốn thuế, EU soạn thảo chính sách thu thuế mới

Chấn chỉnh nạn trốn thuế, EU soạn thảo chính sách thu thuế mới

VTV.vn - EU đang soạn thảo một chính sách thu thuế mới, nhằm chấn chỉnh nạn trốn thuế của các doanh nghiệp lớn.