TV& VIDEO

thụ tinh trong ống nghiệm

Đề tài so sánh 2 phương pháp thụ tinh ống nghiệm nhận giải thưởng Alexandre Yersin

Đề tài so sánh 2 phương pháp thụ tinh ống nghiệm nhận giải thưởng Alexandre Yersin

VTV.vn - Nhóm nghiên cứu đề tài so sánh 2 phương pháp thụ tinh ống nghiệm của các bác sĩ tại BV Mỹ Đức, TP.HCM vừa được nhận giải thưởng Alexandre Yersin dành cho công bố y học.