TV& VIDEO

Thứ trưởng Bộ Y tế

Các bệnh viện thuộc Bộ Y tế liên thông kết quả xét nghiệm trước ngày 1/7/2017

Các bệnh viện thuộc Bộ Y tế liên thông kết quả xét nghiệm trước ngày 1/7/2017

VTV.vn- Các phòng xét nghiệm thuộc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế sẽ thực hiện liên thông kết quả trước ngày 1/7/2017, còn bệnh viện hạng I và tương đương là trước ngày 1/1/2018.