TV& VIDEO

Thứ trưởng

Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ số lượng cấp phó

Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ số lượng cấp phó

VTV.vn - Dự thảo luật xác định rõ số lượng tối đa Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ không quá 5, trong đó Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao không quá 6 Thứ trưởng.