TV& VIDEO

thủ tục đăng ký

Quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản

Quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản

VTV.vn - Chính phủ ban hành Nghị định quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm bằng tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.