TV& VIDEO

Thủ tục đầu tư

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

VTV.vn - Việc cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi vốn đã có trong luật pháp của nhiều nước, cũng như trong luật của Việt Nam ở những văn bản trước đây.