TV& VIDEO

thủ tục hải quan

Đơn giản hóa hơn 70 thủ tục về thuế, hải quan và chứng khoán

Đơn giản hóa hơn 70 thủ tục về thuế, hải quan và chứng khoán

VTV.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 104 về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài chính.