TV& VIDEO

thủ tục hải quan

Chậm giảm thủ tục chuyên ngành, tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra hải quan tăng

Chậm giảm thủ tục chuyên ngành, tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra hải quan tăng

VTV.vn - Trong 7 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ tiếp tục tăng thêm 3% dù Chính phủ trước đó đã chỉ đạo các bộ ngành rà soát cắt giảm kiểm tra chuyên ngành.