thủ tướng campuchia hun sen

Hai dân tộc Việt Nam - Campuchia đoàn kết thật lòng

Hai dân tộc Việt Nam - Campuchia đoàn kết thật lòng

VTV.vn - Hai dân tộc Việt Nam - Campuchia lúc khó khăn hoạn nạn cũng như trong hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc đều thể hiện sự đoàn kết thật lòng, đoàn kết trong hành động.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive