TV& VIDEO

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng đồng ý chủ trương cho phép thành lập Đại học VinUni

Thủ tướng đồng ý chủ trương cho phép thành lập Đại học VinUni

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý chủ trương cho phép thành lập trường Đại học VinUni.