TV& VIDEO

Thủ tướng Đức

Thủ tướng Đức đặt thời hạn đạt thỏa thuận liên minh cầm quyền

Thủ tướng Đức đặt thời hạn đạt thỏa thuận liên minh cầm quyền

VTV.vn - Thủ tướng Đức muốn kết thúc các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh với đảng Dân chủ Xã hội Đức vào giữa tháng 1/2018.