TV& VIDEO

Thủ tướng Nhật Bản

Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền dự báo giành 2/3 số ghế

Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền dự báo giành 2/3 số ghế

VTV.vn - Cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản đang bước vào giai đoạn nước rút với các dự báo chắc chắn về chiến thắng của Đảng Tự do Dân chủ cầm quyền (LDP).