TV& VIDEO

Thực dân Pháp

Hội thảo quốc gia kỷ niệm 70 năm tác phẩm "Đời sống mới"

Hội thảo quốc gia kỷ niệm 70 năm tác phẩm "Đời sống mới"

VTV.vn - Sáng nay (9/5), tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo cấp quốc gia về tác phẩm "Đời sống mới" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.