TV& VIDEO

thực phẩm chế biến

Quyết tâm đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Nam Phi lên 2 tỷ USD

Quyết tâm đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Nam Phi lên 2 tỷ USD

VTV.vn - Việt Nam và Nam Phi khẳng định quyết tâm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 2 tỷ USD/năm và thống nhất nhiều biện pháp để đạt mục tiêu này.