TV& VIDEO

Thực phẩm sạch

80% người dân sẵn sàng trả giá cao hơn cho thực phẩm sạch

80% người dân sẵn sàng trả giá cao hơn cho thực phẩm sạch

VTV.vn - Theo một thống kê, có tới 80% người dân sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm.