TV& VIDEO

thực phẩm tươi sống

Phê duyệt dự án Mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP tại TP.HCM

Phê duyệt dự án Mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP tại TP.HCM

VTV.vn - UBND TP.HCM đã phê duyệt dự án Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm tại TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020.