TV& VIDEO

thực phẩm tươi sống

TP.HCM: Siết chặt hoạt động giết mổ, hạn chế thịt nhiễm E.coli

TP.HCM: Siết chặt hoạt động giết mổ, hạn chế thịt nhiễm E.coli

VTV.vn - Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ tăng cường lấy mẫu thịt kinh doanh tại các chợ truyền thống để xét nghiệm và xử phạt đúng quy định.