TV& VIDEO

thuê bao trả trước

Thuê bao trả trước chỉ được khuyến mại tối đa 20% giá trị

Thuê bao trả trước chỉ được khuyến mại tối đa 20% giá trị

VTV.vn - Các nhà mạng chỉ được khuyến mại tối đa 20% giá trị thẻ nạp cho thuê bao trả trước và tối đa 50% với thuê bao trả sau.