TV& VIDEO

thuế điện tử

Gần 100% doanh nghiệp khai thuế điện tử

Gần 100% doanh nghiệp khai thuế điện tử

VTV.vn - Theo Tổng cục Thuế, hơn 99% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động kê khai thuế qua mạng.