TV& VIDEO

thuế hàng hóa

Làm thế nào để hoàn thuế khi shopping ở Singapore?

Làm thế nào để hoàn thuế khi shopping ở Singapore?

VTV.vn - Là khách du lịch tại Singapore và mua sắm từ 100 SKD trở lên, bạn có thể được hoàn 7% thuế.