TV& VIDEO

thuế ô tô nhập khẩu

Thuế, phí chiếm đến 50% giá ô tô tại Việt Nam

Thuế, phí chiếm đến 50% giá ô tô tại Việt Nam

VTV.vn - Thống kê cho thấy, các loại thuế và phí hiện đang chiếm đến 40-50% giá ô tô tại Việt Nam.